Perheyrityksemme – meidän vaatimuksemme!

Perheyrityksemme filosofia on: Toimimme kestävästi! Miksi? Koska ajattelemme yhdessä seuraavan sukupolven kanssa ja haluamme luovuttaa heille toimivan liiketoiminnan. Emme ole kiinnostuneita vain lyhyen aikavälin kvartaaliluvuista, vaan myös ja ennen kaikkea yrityksemme jatkuvasta kasvusta ja pitkäaikaisesta olemassaolosta. Tämä kestävän kehityksen käsite näkyy myös laatupolitiikassamme, ympäristötietoisuudessamme, sijaintia koskevissa päätöksissämme sekä sosiaalisessa sitoutumisessamme ja kanssakäymisessämme työntekijöidemme kanssa.

Todistukset

Laatu

SME GmbH:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaisesti vuodesta 2013 lähtien.

Laatupolitiikkamme perustuu seuraaviin periaatteisiin:

01

Palvelu maksimina

Asiakaspalvelumme on liiketoiminnan menestyksen tärkein lähde. Asiakkaidemme haasteet ovat aina etusijalla.

02

Jatkuva tiedonkulku

Kommunikoimme avoimesti ja nopeasti asiakkaiden, toimittajien ja yrityksen sisällä. Tiedotamme yhteistyökumppaneillemme aina oikea-aikaisesti ja kattavasti.

03

Kestävä johtaminen

Yrityspolitiikkamme ihmisoikeuksien, työmarkkinoiden, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla perustuu YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen (unglobalcompact.org)

04

Yhtäläiset mahdollisuudet työpaikalla

Noudatamme henkilöstöpolitiikassamme tiukasti tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita. Työntekijämme palkataan ja arvioidaan yksinomaan ammattipätevyyden perusteella.

05

Eettiset perusarvot

Suhteemme asiakkaisiin ja toimittajiin ovat aina oikeudenmukaisia ja oikeita, ja ne määräytyvät hansakauppiaiden korkeiden periaatteiden mukaisesti. Pitkäaikaiset kumppanuudet ovat meille tärkeitä!

06

Johdonmukainen lain noudattaminen

Kunnioitamme niiden maiden lakeja, joissa toimimme. Työ-, rahoitus-, ympäristö-, tulli- ja talouslainsäädännön paikallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudatetaan tiukasti, erityisesti RoHS- ja REACH EU -standardien vaatimuksia.

07

Yhdessä menestykseen

Teemme työtämme intohimoisesti ja kohtaamme uusia haasteita urheilullisella innolla hyvin harjoiteltuna joukkueena – jotta voimme rakentaa menestystämme tulevaisuudessa.

08

Luotettava. Sopivasti. Määrätietoinen.

Haluamme vakiinnuttaa asemamme alan luotettavana kumppanina kaikissa Pohjois-Euroopan maissa. Yritysten ja niiden toimittajien hankintojen optimoinnit tulevat osaksi hankintastrategiaa. Olemme myös sitoutuneet prosessiemme jatkuvaan optimointiin.

09

Innovaatio ja edistys

Pyrimme olemaan jatkuvasti teknologisten innovaatioiden eturintamassa. Jatkuvalla tutkimus- ja kehitystyöllä, investoimalla uusiin teknologioihin ja työntekijöidemme jatkuvalla koulutuksella varmistamme, että voimme vastata asiakkaidemme tulevaisuuden vaatimuksiin ja tukea heitä tehokkaasti heidän liiketoimintatavoitteissaan.

Ympäristöpolitiikka

Osana ISO14001:2015-sertifiointia olemme sitoutuneet luonnonvarojen säästämiseen, ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen sekä elävän laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmän ylläpitoon.

Yksityiskohtaiset ympäristötavoitteemme on esitetty konsernin strategiassa vuosittaisessa liiketoimintasuunnitelmassa.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on tärkeä osa yrityspolitiikkaamme. Olemme tietoisia siitä, että toiminnallamme on ympäristövaikutuksia, ja aiomme vähentää tämän vaikutuksen mahdollisimman pieneksi taloudellisten ja teknisten mahdollisuuksien puitteissa.

Kestävät ratkaisut

Olemme asettaneet tavoitteeksemme sovittaa toimintamme ympäristön pilaantumisen välttämiseen tai vähentämiseen suosimalla kestäviä ratkaisuja edellyttäen, että tämä on teknisesti ja organisatorisesti mahdollista sekä taloudellisesti kannattavaa.

Järjestyssääntö

Meille on itsestään selvää, että noudatamme ja – jos mahdollista – ylitämme lakisääteiset ja viralliset määräykset, asiakkaiden vaatimukset ja itsellemme asettamamme ympäristönsuojeluvaatimukset.

Ulkoiset toimittajat

Valitessamme ulkopuolisia toimittajia ja toimittajia keskitymme tietoisesti kestävään johtamiseen ja kiinnitämme suurta huomiota sertifioituun ympäristöjohtamiseen.

Ympäristöjärjestelmä

Kaikki työntekijät on integroitu ympäristöjärjestelmäämme ja heidän on pyrittävä poistamaan tarpeettomasti ympäristölle haitalliset olosuhteet. Edistämme työntekijöidemme ympäristötietoista käyttäytymistä säännöllisellä tiedottamisella ja koulutuksella.

Varojen käsittely

Vastuumme resurssien käytössä edellyttää merkittävien ympäristönäkökohtien tunnistamista ja arviointia, ympäristötavoitteiden asettamista ja niiden todentamista mitattavissa olevien ominaisuuksien perusteella.

Ympäristönsuojelu

Ympäristötasomme jatkuva parantaminen taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen edistää merkittävästi ympäristönsuojelua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ongelmaton organisaatio ja ympäristöteknologian huipputaso muodostavat tähän tarvittavat puitteet.

Jatkuva parantaminen

Tavoitteenamme on ympäristösuorituskykymme jatkuva parantaminen. Tulosten arvioinnin ja sisäisten auditointien yhteydessä arvioidaan säännöllisesti ympäristöjärjestelmän soveltuvuutta, asianmukaisuutta ja tehokkuutta ja olemme sitoutuneet ympäristöjärjestelmämme jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.

Yritysten sosiaalinen vastuu

SME GmbH haluaa olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen ja tukea tärkeitä hankkeita ja aloitteita paikallisesti tai kansainvälisesti. Uskomme, että jokaisen tulisi osallistua tämän maailman tekemiseen elävämmäksi ja ystävällisemmäksi kaikille.

01

Köyhyyden voittaminen

Köyhyyden voittaminenVuonna 2014 SME GmbH sitoutui tukemaan Oxfam Germanyn toimintaa – kansainvälistä kehitysjärjestöä, joka mobilisoi ihmisiä ympäri maailmaa voittamaan köyhyyden omin voimin. Osana hankettamme olemme rahoittaneet täysin varustetun luokkahuoneen Länsi-Burundiin rakennettavaa uutta koulua varten. Jatkamme Oxfamin aloitteiden tukemista vuosittain. oxfam.de

02

Riippuvuuksien ehkäisykampanja

Vaarassa olevien lasten auttaminen – Vuodesta 2022 lähtien SME on tukenut aktiivisesti riippuvuus- ja nuorisohuoltoyhdistyksen hyväntekeväisyystyötä. Osallistumme riippuvuuksien ehkäisykampanjan rahoittamiseen Plönin alueen kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ja tuemme siten riippuvuusapuoppaan ilmaista ja mainoksetonta jakelua. suchthilfeverein.org

03

Pohjoisen aluekehitys

SME GmbH on perheyrittäjien liiton jäsen ja on aktiivisesti sitoutunut laajentamaan yhdistyksen organisaatiota Schleswig-Holsteinissa ja siten vahvistamaan alueellista kehitystä sekä pohjoisen kulttuuri-, yhteiskunta- ja liike-elämän parantamista. familienunternehmer.eu

04

Lahjakkuuksien edistäminen

SME GmbH tukee Kitzebergin golfklubin lahjakkaista nuorista urheilijoista koostuvaa paikallista golfjoukkuetta. Heidän menestystään ja kehitystään voi seurata myös seuran virallisilla verkkosivuilla kohdassa golf-kiel.de.